اخبار استخدامی و فرصت های شغلی

راهنما

متقاضیان محترم در صورت حائز شرایط بودن فرم استخدامی را از اینجا (دریافت فرم استخدام) دریافت نموده و پس از ذخیره فرم مربوطه را تکمیل و عکس خود را الصاق نموده و از طریق زیر ارسال فرمایید.
در صورت داشتن رزومه کاری عکسدار از طریق محل مشخص شده ارسال شود.

 


 

۱۰ - مهر - ۱۳۹۸

استخدام گروه صنعتی عباسپور – آدرین در تبریز و مشهد

اگهی های قبلی

تمامی حقوق محفوظ است. © 1399