بابل

آدرس ؛ مازندران- بابل -خیابان گنج افروز- بعد از کوچه قند و شکر،  داخل اتحادیه تعاونی روستایی -شرکت عباسپور

شماره تلفن : 01132238161  الی3

آدرس انبار بابل- خیابان گنج افروز انتهای بلوار کشاورز انبار تعاونی بابل

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی عباسپور (آدرین) میباشد. © 1400