کیک ها

 • بیف کیک فرمی (ویژه)

 • کیک خیس دوقلو کاکائو با مغز آلبالو

  کد محصول: 24610171 جزئیات
 • رول لایه ایی رولتی کرمدار با طعم توت فرنگی

  کد محصول: 26101192 جزئیات
 • کیک لایه ای کرمدار وای نات با طعم توت فرنگی

  کد محصول: ‎26101193 جزئیات
 • کیک لایه ایی کرمدار با طعم توت فرنگی

  کد محصول: ‎26101194 جزئیات
 • کیک لایه ای رولتی توت فرنگی

  کد محصول: ‎26101204 جزئیات
 • کیک لایه ای اسفنجی کرمدار بیس اورنو با طعم پرتقال

  کد محصول: ‎26103191 جزئیات
 • رول لایه ایی رولتی کرمدار با طعم پرتقال

  کد محصول: 26103192 جزئیات
 • کیک لایه ای کرمدار وای نات با طعم پرتقال

  کد محصول: ‎26103193 جزئیات
 • کیک لایه ایی کرمدار با طعم پرتقال

  کد محصول: ‎26103194 جزئیات
 • کیک لایه ای رولتی پرتقال

  کد محصول: ‎26103212 جزئیات
 • کیک لایه ای اسفنجی کرمدار بیس اورنو با طعم کاکائو

  کد محصول: 26106191 جزئیات
 • رول لایه ایی رولتی کرمدار با طعم کاکائو

  کد محصول: 26106192 جزئیات
 • کیک لایه ایی کرمدار با طعم کاکائو

  کد محصول: 26106194 جزئیات
 • کیک سه لایه کاکائویی بیف لند

  کد محصول: ‎26106210 جزئیات
 • کیک لایه ای رولتی ‎کاکائو

  کد محصول: ‎26106212 جزئیات
 • کیک لایه ای اسفنجی کرمدار بیس اورنو با طعم موز

  کد محصول: ‎‎26109191 جزئیات
 • رول لایه ایی رولتی کرمدار با طعم موز

  کد محصول: 26109192 جزئیات
 • کیک لایه ای کرمدار وای نات با طعم موز

  کد محصول: ‎26109193 جزئیات
 • کیک لایه ایی کرمدار با طعم موز

  کد محصول: ‎26109194 جزئیات
 • کیک لایه ای کرمدار وای نات با طعم کاکائو

  کد محصول: 26109194 جزئیات
 • کیک لایه ای رولتی ‎موز

  کد محصول: ‎26109204 جزئیات
 • کیک لایه ای روکش دار

  کد محصول: ‎26112011 جزئیات
 • کیک لایه ای روکش دار

  کد محصول: ‎26112174 جزئیات
 • بیف کیک روکش دار دو قلو با مغز کاکائو

  کد محصول: 26200036 جزئیات
 • بیف کیک دوقلو دورنگ با مغز کرم کاکائو

  کد محصول: 26200037 جزئیات
 • بیف کیک دو قلوی سنتی

  کد محصول: 26200070 جزئیات
 • بیف کیک فورمی

  کد محصول: ‎26200171 جزئیات
 • بیف کیک مغزدار توت فرنگی با روکش کاکائو

  کد محصول: 26201071 جزئیات
 • بیف کیک مغزدار پرتقال با روکش کاکائو

  کد محصول: 26203071 جزئیات
 • بیف کیک با طعم پرتقال

  کد محصول: 26203183 جزئیات
 • بیف کیک بزرگ با طعم وانیل

  کد محصول: 26205175 جزئیات
 • بیف کیک با طعم وانیل

  کد محصول: 26205183 جزئیات
 • بیف کیک مغزدار کاکائو با روکش کاکائو

  کد محصول: 26206071 جزئیات
 • بیف کیک بزرگ با طعم کاکائو

  کد محصول: 26206175 جزئیات
 • بیف کیک بزرگ با طعم شیر کاکائو

  کد محصول: 26206175 جزئیات
 • بیف کیک با طعم کاکائو

  کد محصول: 26206183 جزئیات
 • بیف کیک بزرگ با طعم نارگیل

  کد محصول: 26208175 جزئیات
 • بیف کیک با طعم نارگیل

  کد محصول: 26208183 جزئیات
 • بیف کیک مغزدار موز با روکش کاکائو

  کد محصول: 26209071 جزئیات
 • بیف کیک با طعم شیر کاکائو

  کد محصول: 26220183 جزئیات
 • کیک خیس کاکائو با کرم کاکائو

  کد محصول: 26406014 جزئیات
 • کیک خیس دوقلو کاکائو با کرم کاکائو

  کد محصول: 26406172 جزئیات
 • کیک خیس بزرگ کاکائو با کرم کاکائو

  کد محصول: 26406173 جزئیات
 • کیک خیس کاکائو با مغز آلبالو

  کد محصول: 26410014 جزئیات
تمامی حقوق محفوظ است. © 1399